Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť

Chceli by ste sa stať pestúnom alebo osvojiteľom?

 Sme tu pre Vás

 Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť

         Naším cieľom je poskytovať sociálne a psychologické sprevádzanie náhradných rodičov v procese prípravy, rozvoj schopnosti stať sa dobrým  náhradným rodičom.

         Každý, kto má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom je povinný absolvovať prípravu v rozsahu minimálne 26 hodín. Počas prípravy sú  poskytované informácie o náhradnej rodinnej starostlivosti a jej formách, o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine dieťaťa a jeho potrebách, o právach dieťaťa v náhradnej starostlivosti, o právach a povinnostiach dospelých vyplývajúcich z náhradnej rodinnej starostlivosti.

         Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť zahŕňa aj psychologicko-sociálne posudzovanie žiadateľa, zisťovanie kompetencií pre  náhradné rodičovstvo.

      Čas a miesto prípravy si vieme po dohode s Vami flexibilne naplánovať.