Projekt „Priblíženie  neaktívnych osôb k trhu práce posilnením odborného poradenstva priamo v teréne“. 

Od 1.9.2022 realizujeme  projekt s MPSVaR SR,  s názvom „Priblíženie  neaktívnych osôb k trhu práce posilnením odborného poradenstva priamo v teréne“.  Predpokladaný termín ukončenia realizácie projektu je 30.11.2023. Projekt je zameraný na  poskytovanie individualizovaných foriem podpory, poskytovanie sociálneho a psychologického poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, mladých ľudí vo veku do 30 rokov, neaktívnych osôb na trhu práce. 

Viac informácií

Ste bez vzdelania, maturity a túžite sa zamestnať?

Sme tu pre Vás

Krok za krokom

Pokiaľ ste na trhu práce momentálne neaktívny a máte záujem sa zaktivizovať, neváhajte nás kontaktovať.

Viac informácií

Chceli by ste sa stať pestúnom alebo osvojiteľom?

Sme tu pre Vás

Naším cieľom je sociálne a psychologické sprevádzanie náhradných rodičov v procese prípravy, a rozvoj schopnosti stať sa dobrým  náhradným rodičom.

Čas a miesto prípravy si vieme po dohode s Vami flexibilne naplánovať.

Viac informácií

V prípade potreby náS môžete Kontaktovať