Administratívne priestory:

Ul. 26. Novembra 1509/1, (4p.)
066 01 Humenné

Kontakt:

Naše slniečka n.o.,

Lackovce 161,

066 01 Humenné

Fakturačné údaje:

IČO:  45739129     DIČ: 2023587280

Banka: Tatrabanka   

IBAN: SK96 1100 0000 0029 2989 0275

pre sponzorov, darcov, 2 % dane

Právna forma:  nezisková organizácia

Registrácia:  register mimovládnych neziskových organizácií

(Okresný úrad Prešov, reg. č. 368/2012)

Administratívne priestory:

Ul. 26. Novembra 1509/1, (4p.)

066 01 Humenné

 

Riaditeľka:

Mgr. Magdaléna Jevčáková

naseslniecka.n.o@gmail.com

0905 317 775

 

Zamestnanci:

Mgr. Lucia Baková – psychologička

naseslniecka.psycholog@gmail.com

.

Mgr. Dana Pampuriková – Psychologička

Mgr. Marianna Sivčová – projektový a  finančný manažér 

Bc. Magdaléna Arnerič – projektový manažér

Marianna Heseková – peer pracovník

Ingrid Šimečková – peer pracovník

 

Spolupracujeme:

Mgr. Peter Sakáč – projektový a  finančný poradca

PhDr. Mária Medviďová – supervízorka, sociálna pracovníčka

Mgr. Mária Malackaničová – špeciálna pedagogička

Mgr. Katarína Bodnárová – andragogička