Projekt - Krok za Krokom

Ste bez vzdelania, maturity a túžite sa zamestnať?

Sme tu pre Vás

            Od 1.9.2022 realizujeme  projekt s MPSVaR SR s názvom „Priblíženie  neaktívnych osôb k trhu práce posilnením odborného poradenstva priamo v teréne“.  Predpokladaný termín ukončenia realizácie projektu je 30.11.2023. Projekt je zameraný na  poskytovanie individualizovaných foriem podpory, poskytovanie sociálneho a psychologického poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, mladých ľudí vo veku do 30 rokov, neaktívnych osôb na trhu práce.

           Pokiaľ ste na trhu práce momentálne neaktívny a máte záujem sa zaktivizovať, neváhajte nás kontaktovať.